О kompaniji

Меđunarodna asocijacija (IAA) je nastala u SSSR-u u vrijeme Perestrojke, kada su državljanima SSSR-a počeli zvanično da odobravaju putovanja u inostranstvo, i kada su se mnogi suočili sa problemom nacionalne vozačke dozvole. Upravo tada je i otvorena prva agencija za prevođenje vozačkih dozvola, na čijem čelu je bio Aleksandar Tolčinski. Predstavništva kompanije danas se nalaze u svim većim gradovima bivših sovjetskih republika.

Sredinom 90-ih godina Rusija je uvela svoje obrasce za međunarodnu vozačku dozvolu i zamolila je Меđunarodnu asocijacija (IAA) da maksimalno smanji poslovanje u Rusiji. Upravo u to vrijeme glavna kancelarija Меđunarodne asocijacije (IAA) preseljena je u SAD, u Njujork. Na teritoriji SAD bila je registrovana Međunarodna asocijacija - International Automobile Assosiation (IAA). Na današni dana mi smo najpouzdanija kompanija u svijetu koja obavlja prevođenje nacionalnih vozačkih dozvola, bez obzira gdje se nalazite i bez obzira kuda morate da putujete.