Za distributere i agente

Da li želite da otpočnete saradnju sa našom kompanijom i da ostvarite realan dodatni dohodak? To je lako ostvarivo. Nudimo Vam da postanete naš agent! Nikakvih dodatnih ulaganja ni početni kapital nisu Vam potrebni. Uvijek tačno znate koliko ste zaradili, a visina Vaše zarade zavisiće isključivo od Vas samih.

Šema rada je jednostavna i transparentna. Vi jednostavno treba da prodajete našu međunarodnu vozačku dozvolu i da ostvarujete fiksiranu nagradu. Visina nagrade direktno zavisi od broja prodatih dozvola i njihovog roka važnosti. Što više međunarodnih vozačkih dozvola prodate tokom nedjelje, pruža Vam se mogućnost da više zaradite. U nastavku je data tabela agentskih nagrada, pomoću koje lako možete da izračunate visinu Vašeg dohotka

Таbela agentskih nagrada

Rok/broj dozvola nedjeljno 3-9 kom./ned. 10-20 kom./ned. Od 20 kom./ned.
1-5 godina $5/dozvola $10/dozvola dogovorna
10 godina $10/dozvola $15/dozvola dogovorna
od 20 godina $15/dozvola $20/dozvola dogovorna

To ne znači da se Vi morate strogo pridržavati ove ili one šeme rada i prodavati MVD samo u određenoj količini ili na odgovarajući rok važenja. Vi možete da kombinujete predstavljene šeme i da prodajete svaku MVD, pri čemu će se visina nagrade izračunavati po ovoj tabeli. Navodimo primjer izračunavanja:

  • 1 dozvola nа 5 godina + 2 dozvole nа 10 godina = 5+10*2 = $25
  • 2 dozvole na 5 godina + 1 dozvola na 10 godina = $20

Po svim pitanjima saradnje možete nam se obratiti putem telefona koji je naveden na sajtu, ili poslati upit preko obrasca za kontakt.

Zahtjevi koji se traže on onih koji žele da postanu agenti naše kompanije:

  1. Morate da znate prevesti informaciju iz nacionalne vozačke dozvole na engleski jezik.
  2. Morate da znate da kopirate fotografije, da radite sa kompjuterom i elaktronskom poštom.
  3. Da snosite odgovornost za vjerodostojnost podataka u narudžbinama, i da preuzimate dokumente.
  4. Da snosite odgovornost za sve reklamacije koje se odnose ili na podatke u međunarodnoj vozačkoj dozvoli ili u dokumentima za potvrđivanje identiteta. Kod podnošenja zahtjeva za izdavanje međunarodne vozačke dozvole, morate se uvjeriti da su dostavljeni originali nacionalne vozačke dozvole. Nacionalna vozačka dozvola mora da bude važeća u pogledu roka važnosti.

Каko početi saradnju:

Napravite upit putem kontakt obrasca i odgovorite na sljedeća pitanja:

  1. Кada želite da počnete sa dostavljanjem Vaših narudžbina?
  2. Koliki broj međunarodnih vozačkih dozvola planirate da naručite mjesečno?
  3. Кojim načinom planirate da platite Vaše narudžbine (kreditne kartice, Western Union, bezgotovinsko plaćanje ili nešto drugo)?
  4. Gdje želite da plasirate licence međunarodne vozačke dozvole.