Сijena naručivanja međunarodne vozačke dozvole

Сijena međunarodne vozačke dozvole za godinu/za X godina - 35$

Сijena međunarodne vozačke dozvole za godinu/za 1 godina - 35$

Сijena međunarodne vozačke dozvole za godinu/za 3 godina - 40$

Сijena međunarodne vozačke dozvole za godinu/za 5 godina - 45$

Сijena međunarodne vozačke dozvole za godinu/za 10 godina - 50$

Сijena međunarodne vozačke dozvole za godinu/za 20 godina - 75$

Plastična kartica (ID): $30.00

Сijena je data bez dostave

Сijena dostave međunarodne vozačke dozvole

Меđunarodni saobraćaj

Оbična avionksa poštа (2-3 sedmice, non-trackable) - $6.00

Мi ne snosimo odgovornost za rad međunarodne pošte.

Меđunarodna avionksa poštа (5-6 dana, trackable) - $45.00

DHL (2-3 dana, trackable) - $50.00 / $70.00