Uslovi vraćanja međunarodne vozačke dozvole

Меđunarodna asocijacija (IAA) nudi svojim klijentima najbolje uslove. Ako niste zadovoljni svojom kupovinom, možete da tražite povraćaj u roku od 4 kalendarska dana od momenta dobijanja dozvole. Za vraćanje međunarodne vozačke dozvole potrebno je da se obratite zastupniku preko kojega ste obavili narudžbinu. Novčana sredstva se vraćaju na kreditnu ili debitnu karticu sa koje je obavljeno plaćanje. Porez i doprinosi se ne vraćaju.