Šta je to međunarodna vozačka dozvola?

Мeđunarodna vozačka dozvola (IDL) je prevod nacionalne vozačke dozvole i ista potvrđuje Vaše pravo na upravljanje vozilom odgovarajuće kategorije. Međunarodna vozačka dozvola prevodi se na osam jezika. Na taj način policija u drugim zemljama može da pročita informaciju na Vašoj dozvoli na svom maternjem jeziku.

Putovanje sa međunarodnom vozačkom dozvolom ima niz prednosti. Dozvola je predviđena za savladavanje teškoća sa kojima se vozači mogu suočiti za vrijeme putovanja u druge zemlje. Мeđunarodna vozačka dozvola štampa se na nekoliko jezika (pet zvaničnih jezika OUN): engleski, francuski, španski, ruski, kineski, kao i na njemačkom, arapskom i korejskom. Мeđunarodna vozačka dozvola je prevod Vaše nacionalne vozačke dozvole. Ona se može lako dobiti zahvaljujući činjenici da ista ne mora da prođe specijalne provjere, i ista je dostupna po prilično niskoj cijeni.